ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2562
เดือน
กันยายน
วันที่
28
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๒-๐๙-๓๐ ๐๖:๐๗:๐๓
Submitter's IP Address
10.115.0.15
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2