ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2562
เดือน
สิงหาคม
วันที่
4
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๒-๐๘-๐๖ ๐๖:๔๓:๑๕
Submitter's IP Address
10.115.0.181
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2