ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2559
เดือน
พฤศจิกายน
วันที่
17
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื้อหาข่าว
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๐-๐๖-๑๔ ๐๕:๔๐:๐๒
Submitter's IP Address
10.115.0.13
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2