ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2559
เดือน
กันยายน
วันที่
27
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๐-๐๖-๑๔ ๐๕:๒๖:๓๔
Submitter's IP Address
10.115.0.13
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2