คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
40
ลงวันที่
29 สิงหาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
ประกาศรายชื่อ "ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ" ประจำปี พ.ศ. 2564
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๘-๓๐ ๐๘:๓๐:๑๒
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes