คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
263
ลงวันที่
13 ธันวาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ Ms.PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH เพิ่มเติม
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๒-๑๔ ๐๘:๕๖:๔๗
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes