คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายนอก
เลขที่
48
ลงวันที่
7 ตุลาคม
พ.ศ.
2564
เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (ลูกจ้างรายเดือน)
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๔-๑๐-๑๙ ๐๒:๓๔:๕๔
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes