คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
31
ลงวันที่
28 มิถุนายน
พ.ศ.
2564
เรื่อง
ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
Date Submitted
๒๕๖๔-๐๗-๐๑ ๐๔:๐๒:๔๖
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes