คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
177
ลงวันที่
2 กันยายน
พ.ศ.
2563
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาพื้นที่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อจัดทำคอกสัตว์และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
คำสั่งเฉพาะกิจ
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๙-๐๓ ๐๖:๕๕:๔๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes