รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

        
           : งบประมาณเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2563
             
  - งบประมาณเงินรายได้ต้นปีงบประมาณ 2563
                    - งบประมาณเงินรายได้กลางปี งบประมาณ 2563
               
            ตุลาคม 2562     เมษายน 2563  
             พฤศจิกายน 2562     พฤษภาคม 2563  
           ธันวาคม 2562     มิถุนายน 2563  
             มกราคม 2563     กรกฎาคม 2563  
            กุมภาพันธ์ 2563     สิงหาคม 2563  
             มีนาคม 2563     กันยายน 2563