ตารางอบรม Digital เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

การอบรมเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings หรือ Google Meet Hangout
ซึ่งคณะจะได้ส่งลิงก์การอบรมให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนอบรม 3 วัน


เอกสารประกอบ>> Google Drive : Google drive file stream : Microsoft One Drive