ประมวลภาพพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานตรวจเนื้อ ประจำโรงฆ่าสัตว์ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

P6270059.JPG (74605 bytes)

P6270060.JPG (54189 bytes)

P6270061.JPG (60229 bytes)

P6270062.JPG (66371 bytes)

P6270063.JPG (39060 bytes)

P6270064.JPG (64232 bytes)

01.jpg (245332 bytes)

02.jpg (300149 bytes)