โครงสร้างของระบบหายใจ

หลอดลม (Trachea)
        
เป็นทางเดินอากาศส่วนต้นที่จะนำพาอากาศไปสู่ปอด trachea ต่อมาจาก larynx และแยกออกเป็น bronchi 2 ข้าง ผนังของ trachea เป็นกระดูกอ่อนวงแหวน (cartilaginous ring) ทั้งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อทางเดินอากาศยุบแบน (รูปที่ 3) trachial ring นี้ ส่วน dorsal จะไม่ต่อกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ trachea ปรับขนาดของ diameter ได้ โดยมีกล้ามเนื้อเรียบควบคุม ซึ่งเป็นประโยชน์ คือ trachea สามารถขยายได้ในภาวะที่ต้องการอากาศมาก bronchi ข้างขวาและซ้ายจะต่อไปสู่ bronchioles, terminal bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar duct, alveolar sac และ alveoli

 

 

<---BACK