ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
  เมนูหลัก
  หน้าแรก
  เว็บคณะสัตวแพทย์ฯ
  เกี่ยวกับหน่วยงาน
  บุคลากร
  คำสั่ง ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
  แบบฟอร์ม
  ระบบประเมิน
  แบบข้อตกลง
  แบบรายงาน
  เกณฑ์การประเมินบุคลากร
  เกณฑ์การประเมินสายผู้สอน ตั้งแต่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 166-2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงาน มข.
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 2665-2562 เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ สำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน มข.
   ---------------
-
ประกาศ มข. ฉบับที่ 2666-2562 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
  ที่พักอาศัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
  จรรยาบรรณ

  การขออนุมัติเดินทางไป
    ราชการ

 ::ข่าวจากการเจ้าหน้าที่
:: ข่าวสำหรับบุคลากร
- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

- การสืบค้นคำสั่งบน
Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์
- การสืบค้นประกาศบน
Web site คณะสัตวแพทยศาสตร์

- กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
- กำหนดการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563

: แบบฟอร์ม สัญญาจ้าง ข้อกำหนดการจ้าง บุคลากรเปลี่ยนสถานภาพ
>> สัญญาจ้าง ผู้บริหาร
>> ข้อกำหนดการจ้าง ผู้บริหาร
>> สัญญาจ้าง วิชาการ-สนับสนุน
>> ข้อกำหนดการจ้าง วิชาการ
>> ข้อกำหนดการจ้าง สนับสนุน

>> สัญญาค้ำประกัน (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

:: กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
- สำหรับข้าราชการ
- สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
- สำหรับลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 


:
 
 
 
 


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47010 , 47011
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ : rweena@kku.ac.th