แมลงในกลุ่มนีมาโตเซอรา และเหลือบ (ส่วนที่ 1)
แมลงในกลุ่มนีมาโตเซอรา และเหลือบ (ส่วนที่ 2)
แมลงในกลุ่มนีมาโตเซอรา และเหลือบ (ส่วนที่ 3)

ปรสิตในโคนม (บรรยาย)

คำแนะนำการทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
48
คำแนะนำการทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ 49
คำแนะนำเรื่องการใช้ฟอนท์

ดาวน์โหลดฟอนต์ลายมือ weerapol1.ttf
(เป็นฟอนต์ตระกูล UPC ใช้ได้ใน MS Office เช่น Word Powerpoint Exel แต่ภาษาอังกฤษยังเป็นรูปแบบของ AngsanaUPC)

ตัวอย่าง

 

ฟอนต์ลายมืออื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยครับ คลิก


Home | History | Staff | Structure | Subjects | Media | Services | Activities | Research | Link

Toysrus Coupons
Toysrus Coupons