คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562

Thursday, 14 November 2019 02:46 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

      ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยโครงการนี้สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้นำขบวนแห่กระทงเข้าร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมา บูชานาค Sithan KKU Festival 2019” ในวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม เสริมสร้างความสามัคคี รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมของคณะในครั้งนำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ร่วมกับบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้