คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2562

Tuesday, 05 March 2019 03:53 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

     เมื่อวันเสาร์ที่  2  มีนาคม  2562  ที่ผ่านมา  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   นำโดย รศ. น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันได้ร่วมกันจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 33 ปี โดยร่วมกันทอดถวาย ณ วัดโพธิ์หนองบุญชู บ้านหนองบุญชู ตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม   โดยการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยปลัดอำเภอเชียงยืน  ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านหนองบุญชู  พร้อมใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก การทอดทำบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสมทบร่วมสร้างห้องสุขาของวัด  โดยยอดบริจาคปัจจัยทั้งหมดที่ได้รับ จำนวน 102,369  บาท


Last Updated on Tuesday, 05 March 2019 03:54