คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560

Monday, 06 November 2017 07:36 vet ข่าว - ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Print

   ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560  ที่ผ่านมา ณ บริเวณบึงสีฐาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และภาคส่วนต่างๆ จัดงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017 ประจำปี  2560 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ในงานดังกล่าวนี้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจหลายกิจกรรม เช่น การประกวดฟ้อนลำแคน การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดลูกทุ่งมอดินแดง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การแสดงนิทรรศการของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ  การประกวดนางนพมาศ ฯลฯ รวมทั้งประเพณีลอยกระทงอันประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพบูชา สำนึกรู้บุญคุณของแม่น้ำ ขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
   ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมขบวนแห่ และการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ โดยตัวแทนของคณะในปีนี้คือ นางสาวปณิชา ปัถยวงศ์เดชา นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 และมีคณะผู้บริหารคือ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาให้เกียรติเข้าร่วมในขบวนแห่ของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Monday, 06 November 2017 08:04