คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

Monday, 23 November 2020 07:14 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา  อาจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์  น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ สัตวแพทย์ประจำคลินิกหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ นายสุบรร จันทะเสน นายจักริช จันทสอน พนักงานขับรถยนต์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วม “โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยได้ร่วมออกหน่วยให้บริการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสำหรับสัตว์ ณ บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  โดยผลการออกพื้นที่ในครั้งนี้มีสัตว์ที่เข้ารับบริการดังนี้

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ให้บริการ โค จำนวน 46 ตัว กระบือ จำนวน 9 ตัว

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ให้บริการ โค จำนวน 9 ตัว กระบือ จำนวน 14 ตัว

     ซึ่งกิจกรรมคณะให้บริการประกอบด้วย 1. ให้บริการความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ ให้คำแนะนำการเลี้ยง  2. ให้บริการบริการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD; Foot and Mouth Disease)  จำนวน 89 ตัว  3. ตรวจท้อง 6 ตัว 4. เจาะเลือดเพื่อตรวจหาปรสิตในเลือด 10 ตัวอย่าง 5. พร้อมกับมอบวิตามินและแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


Last Updated on Monday, 23 November 2020 07:16