คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Thursday, 09 July 2020 00:44 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ วัดยางคำบ้านทุ่งบ่อ ตำบลเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย น.สพ.ธนกร ศรีรัตน์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ อึ่งพวง พนักงานวิทยาศาสตร์ และนายณัฐวุฒิ ผางสา พนักงานขับรถยนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระสีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สัตวแพทย์ได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 3 ตัว (เพศเมีย 2 ตัว และเพศผู้ 1 ตัว) พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Last Updated on Thursday, 09 July 2020 00:46