คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์

Tuesday, 09 July 2019 06:21 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสที่ 4 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น นำโดย  สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ปาณิสรา  คุณกิตติ น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นายภิรายุ พวงจันทร์ นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนายรุ่งเรือง  ผาบจันดา พนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ร่วมกันจออกพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ "หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มข." เพื่อออกพื้นที่ในการรับบริจาคโลหิตสุนัข ณ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการออกพื้นที่ในครั้งนี้ มีจำนวนสุนัขที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 7 ตัว จากการคัดกรองจากสัตวแพทย์แล้ว สามารถรับบริจาคเลือดได้เพียง 4 ตัว  ทั้งนี้สัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์ และทีมงานได้มอบของที่ระลึกสำหรับสุนัขให้กับสุนัขที่บริจาคในครั้งนี้แทนคำขอบคุณด้วย


Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 06:22