คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว

Friday, 01 February 2019 02:49 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณาจารย์กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย .สพ.ญ.ดร.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งคณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมจำนวนสุนัขและแมวที่รับบริการทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 35 ตัว


Last Updated on Friday, 01 February 2019 02:49