คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา”

Wednesday, 30 January 2019 03:39 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในสังคม โดยใช้ความสามารถทางด้านดนตรีและการถ่ายภาพของนักศึกษา ในการระดมทุนตามสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังได้ฝึกฝนทักษะทางสัตวแพทย์และปลูกจิตอาสาในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา   ทั้งนี้  เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาค นำไปมอบให้แก่มูลนิธิเซฟต์โซลส์ ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ได้ทำกิจกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  กิจกรรมเปิดหมวกรับบริจาคที่งานเปิดท้ายขายของช่วงเย็นที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  ช่วงพักเที่ยง  เล่นดนตรีรับบริจาค  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 นักศึกษาได้ให้บริการตรวจสุขภาพสุนัขและแมว ณ มูลนิธิเซฟต์โซลส์ อนึ่ง ปัจจุบันปัญหาสุนัขและแมวจรจัดได้รับความสนใจและห่วงใยจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนทุกๆคนต้องช่วยกันในการที่จะยึดมั่นในแนวทางที่ว่า “รักสัตว์เลี้ยงต้องรักจริง ไม่ทิ้งเป็นภาระสังคม”


Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 03:40