คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

Tuesday, 22 January 2019 04:19 vet ข่าว - ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม
Print

     ในระหว่างวันที่ 17–18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา หัวหน้าภารกิจด้านการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ พร้อมบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) พร้อมทั้งร่วมออกบูทแนะนำหลักสูตรต่างๆที่สังกัดคณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา แนวทางการศึกษา และการให้ทุนการศึกษา ซึ่งการออกบูทในครั้งนี้มีนักเรียน/นักศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมชมบูทและร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23  เป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 22 January 2019 04:20