คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

Thursday, 18 July 2019 01:51 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

     เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลือง ทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Wendi Roe, Dean of Postgraduate Studies & Deputy Head of School, School of Veterinary Science พร้อมด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีสุดท้าย  จาก School of Veterinary Science, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 คน ซึ่งได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ และฟาร์มปศุสัตว์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2562 จากนั้นนักศึกษาทั้ง 10 ราย จะเดินทางไปฝึกงานด้านสัตว์ป่าสัตว์แปลกต่อไปในระหว่างวันที่ 10 – 22 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ กรุงเทพมหานคร และนอกจากการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทางคณะยังได้จัดตารางการทัศนะศึกษาพิเศษให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทั้ง 10 ราย ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยงสำคัญภายในจังหวัดขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่น หมู่บ้านงูจงอาง และจังหวัดหนองคายอีกด้วย อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น


Last Updated on Thursday, 18 July 2019 01:52