คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

Monday, 22 January 2018 00:54 vet ข่าว - ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ
Print

    เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ  Miss IVO FEBRINA PRASETYO และ Miss FITHRIA NISA HANIFAH นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้เดินทางมาฝึกงานด้านศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม  –  3 กุมภาพันธ์ 2561 และนอกจากการฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์แล้ว ทางคณะยังได้จัดตารางการทัศนศึกษาพิเศษให้แก่นักศึกษาทั้ง 2 ราย ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวางและหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาทั้งสองรายถือว่าเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University กลุ่มแรกที่เดินทางมาฝึกงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย อนึ่ง ทางคณะฯและ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งทางคณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองสถาบัน จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากรร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิชาด้านการสัตวแพทย์ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น