แผนปฏิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Wednesday, 18 March 2015 03:29 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

แผนปฎิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2564

แผนปฎิบัติการประจำปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563

- แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 <<CLICK>>

- แผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 <<CLICK>>

Last Updated on Thursday, 16 July 2020 05:19