โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง

Wednesday, 09 June 2021 07:37 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์  โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบการบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัส จำนวน 2 เครื่อง จากผู้แทนบริษัทท็อป เบสส์ เอเยนซี จำกัดบริจาคและมอบเครื่องโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ เพื่อสนับสนุนในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว บริการธาราบำบัด เพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ เพิ่มความมั่นใจในด้านบริการรับฝากสุนัขและแมวมากยิ่งขึ้น


Last Updated on Wednesday, 09 June 2021 07:38