คณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 5 ปี

Monday, 01 February 2021 07:16 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรรมการสภาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 5 ปี ณ สภาพนักงาน อาคารแก่นกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Monday, 01 February 2021 07:18