คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” ในวาระครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะ

Friday, 15 May 2020 07:58 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางคณะจึงได้งดจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาตามที่เคยได้ปฏิบัติมาในทุกๆปี  แต่เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า กิจกรรมในช่วงเช้าทางคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี จึงได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปมอบเงินให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” จำนวนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากคณะ จำนวน 50,000 บาท และบุคลากรผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบอีก 7,000 บาท นอกจากนั้นยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Last Updated on Friday, 15 May 2020 08:00