คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Friday, 08 May 2020 00:39 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

     เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาแทนการอธิการบดี ในการเยี่ยมคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในการเยี่ยมคณะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะพูดคุยเพื่อรับทราบความคิดเห็นแนวทาง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนที่จะมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น คณบดีได้กล่าวต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลอันดับ 1 ของประเทศในฐานะมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อชุมชนและสังคม 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2020 “THE” หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยหลังจากนั้นคณบดีได้กล่าวรายงานความเป็นมาของคณะ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และในช่วงท้ายสุดได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมคอกสัตว์เลี้ยงบริเวณด้านหลังคณะLast Updated on Friday, 08 May 2020 00:43