เชิญร่วมบริจาค

Thursday, 13 June 2019 00:26 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 551-4-16444-3
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)
ชื่อบัญชี กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 793-2-48862-7
บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่อบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 551-3-00664-8
บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน
ส่งหลักฐานการโอนไปที่
การเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

1.กองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อบัญชี กองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 551-4-16444-3

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

ส่งหลักฐานการโอนไปที่

การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
2.กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)

ชื่อบัญชี กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ (สัตววิทยรักษ์)

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 793-2-48862-7

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์

ส่งหลักฐานการโอนไปที่

การเงิน รพ.สัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
3.กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์

ชื่อบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 551-3-00664-8

บัญชีเงินฝาก กระแสรายวัน

ส่งหลักฐานการโอนไปที่

การเงินคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

Last Updated on Thursday, 13 June 2019 00:41