แผนการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Wednesday, 08 May 2019 01:52 vet ข่าว - ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร
Print

1. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
2การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
3แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
4. รายงานความเสี่ยง ปี 2563 รอบ 6 เดือน

5. รายงานความเสี่ยง ปี 2563 รอบ 9 เดือน


    


Last Updated on Tuesday, 08 September 2020 06:17