คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา VR เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิต

Tuesday, 29 September 2020 02:35 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท กฤชสร55 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual/Augmented Reality Technology)  เพื่อนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพื่อใช้ฝึกหัดศัลยสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูโอเชียน เทคโนโลยี จำกัด และ น.สพ.ศาสตรา สิทธิสาร กรรมการผู้จัดการบริษัทกรชสร55 จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง และผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน


Last Updated on Tuesday, 29 September 2020 02:36