คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Tuesday, 25 August 2020 07:16 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความภาคภูมิใจและเกิดความรักความผูกพันในสถาบัน เกิดความรักความผูกพันกับเพื่อนๆ และกับรุ่นพี่ในคณะ และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการแสดงการต้อนรับนักศึกใหม่เข้าสู่คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีนี้แล้วได้มีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีคณาจารย์และรุ่นพี่มาร่วมพิธีและร่วมผูกแขนให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมกับกล่าวคำอวยพร นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 2 ในการรำบายศรีที่สวยงามอีกด้วย

Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 07:17