คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

Thursday, 17 January 2019 06:33 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชษฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยแลวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โดยบรรยากาศของโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมทั้งพูดคุยและสอบถามถึงปัญหาที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกพบเจอตลอดช่วงระยะเวลาของการศึกษาอยู่ที่คณะฯ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความพึงพอใจในภาพรวมในการเรียนการสอนรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต  ซึ่งในโครงการนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง โดยแบ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว 5 คน อินโดนีเซีย 2 คน เวียดนาม 1 คน และจีน 1 คน