ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

Tuesday, 09 August 2016 02:32 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   ตามที่ สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม (คุณหมอผึ้ง) ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 13 ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทสารคดีเชิงศิลปะและวัฒนธรรม จากหนังสือเรื่อง "สะกดรอยสินไซ" จากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16 เมื่อปีที่ผ่านมา และในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม ได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย  อนึ่งการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถของบรรดาเหล่านักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย สำหรับ สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม หรือ คุณหมอผึ้ง ปัจจุบันนอกจากจะทำงานในคลินิกรักษาสัตว์แล้วยังทำหน้าที่เขียนหนังสืออันเป็นงานที่รักไปพร้อมกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยความภาคภูมิใจกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งมา ณ โอกาสนี้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53