ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเงินให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.

Friday, 05 August 2016 01:59 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางตัวแทนคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำทีมโดย น.สพ.ธวัชชัย พูลสวัสดิ์ ( พี่หมอต้นรุ่น 1 ) และ น.สพ. ปฏิภาณ ไชยปัญญา ( พี่หมอแขกรุ่น 4 ) ได้มอบเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวาระครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคม เป็นเงิน จำนวน 540,000 บาท โดยมี น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ และทางสมาคมศิษย์เก่าฯ จะได้นำเงินที่ได้มาในครั้งนี้ ไปใช้ในกิจกรรมของสมาคมต่อไป


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53