คณบดีร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Monday, 11 July 2016 02:27 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ Major Bowl Hit ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุดรธานี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และอุปนายก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคม จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในปัจจุบัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:37