คณบดีร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Monday, 11 July 2016 02:26 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ นอร์ทเทิร์นรังสิต กอล์ฟคลับ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เดินไปร่วมกิจกรรมกับการจัดกอล์ฟการกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนปัจจุบัน น.สพ.วชิระ แก้วสิงห์ และมี ศ.เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตคณบดีท่านแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในบรรดาพี่น้องศิษย์เก่าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยกันแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งยังจะมอบเข้าสู่กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:37