ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด

Friday, 10 June 2016 03:07 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print


     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 2 ท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัด โดย สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี และ น.สพ.เทวัญ รัตนะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ในปัจจุบันมีศิษยืเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดทั้งหมด จำนวน 4 คน โดยเพิ่มเติมจากเดิมมี น.สพ.จาตุรนต์ พลราช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53