คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช

Tuesday, 02 February 2016 01:01 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช ศิษย์เก่าของคณะรุ่นที่ 1 (มข.24)  ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

ประวัติการศึกษา

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. 2536-2540 พนักงานขาย/หัวหน้าเขตการขายสัตว์เลี้ยง/โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค.กรุงเทพ จำกัด

ปี พ.ศ. 2540-2546 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง/ผู้จัดการแผนกสัตว์เลี้ยง บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค. กรุงเทพ จำกัด

ปี พ.ศ. 2546-2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและสาขา บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด

ปี พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด ในเครือเบสท์อะโกรกรุ๊ป

 

   สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช เป็นศิษย์เก่าที่ได้สร้างคุณงามความดี มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆและทำชื่อเสียงให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา คณะจึงขอร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54