ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16

Friday, 16 October 2015 01:23 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจกับศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รุ่นที่ 13 สพ.ญ.นัทหทัย วนาเฉลิม (คุณหมอผึ้ง) กับรางวัลสารคดียอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2558 ประเภทสารคดีเชิงศิลปะและวัฒนธรรม จากหนังสือเรื่อง "สะกดรอยสินไซ" จากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16 ที่ผ่านมา อนึ่งการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด จัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีสำหรับแสดงความสามารถของบรรดาเหล่านักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:54