ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล

Thursday, 09 July 2020 02:50 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.สุมนชาติ แสงปัญญา ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


Last Updated on Thursday, 09 July 2020 02:51