ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์”

Monday, 03 April 2017 01:49 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการจัดงานคืนสู่เหย้า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 น.สพ.ธวัชชัย พูนสวัสดิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และเป็นผู้บริหารของบริษัท ไฟโตไบโอติกส์ (Phyto Biotics) จำกัด ได้เป็นตัวแทนบริษัทมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เข้ากองทุน “สัตววิทยรักษ์” เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้แทนรับมอบ


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53