คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2560

Wednesday, 01 February 2017 01:01 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

    เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ประจำปี ได้รับรู้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า โดยในงานยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจที่เสนอชื่อโดยสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าของคณะหรือจังหวัดต่างๆ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยในงานดังกล่าว นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิด และ ให้เกียรติร่วมมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
    โดยในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559  ปัจจุบัน น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ทำงานที่บริษัทโซเอทีส (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่ง Businesses Unit Director โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างดียิ่ง และนอกจากนี้ ทางสมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย น.สพ. วชิระ แก้วสิงห์ นายกสมาคม และเป็นศิษย์เก่าสัตวแพทย์ รุ่นที่ 7 ได้เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 200,000.- บาท ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีท่านอธิการบดีเป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53