คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559

Thursday, 22 December 2016 03:11 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ปัจจุบัน น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ทำงานที่บริษัทโซเอทีส (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่ง Businesses Unit Director โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างดียิ่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 ปัจจุบัน น.สพ.ธีรชัย  วงศ์ชารู ทำงานที่บริษัทโซเอทีส (ประเทศไทย) จำกัด ในตำแหน่ง Businesses Unit Director โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างดียิ่ง

Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 00:53