e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2559 vet 579
42 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 vet 586
43 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี คณะเทคโนโลยี vet 513
44 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 vet 486
45 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 447
46 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 vet 541
47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ vet 534
48 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. vet 584
49 คณบดีร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. vet 566
50 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงาน ศวพ.สุรินทร์ ครบรอบ20ปี vet 529
51 งานทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 610
52 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ vet 601
53 ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 30 ปี vet 1124
54 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ vet 531
55 คณะบุคคลมอบของที่ระลึก อวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 vet 720
56 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2558 vet 667
57 ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 vet 848
58 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา vet 921
59 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา vet 738
60 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา vet 947
 
Page 3 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th