e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน และปล่อยปลา ประจำปี ๒๕๕๖ vet 1266
62 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟ vet 1184
63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีของการสถาปนาคณะฯ vet 1533
64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 vet 1573
65 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ vet 1326
66 สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา vet 1332
67 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดกิจกรรมทอดเทียนเข้าพรรษาและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ vet 1356
68 สถานีฟาร์ม ฯ คณะสัตวแพทย์ มข. สืบสานประเพณีท้องถิ่น ร่วมงานบุญบั้งไฟ vet 1539
69 งานประเพณีสงกรานต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555 vet 1853
70 สถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ และจัดตั้งโรงทาน vet 1470
 
Page 4 of 4


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th