E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 627
62 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา vet 589
63 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว vet 591
64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น vet 486
65 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ vet 554
66 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 632
67 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา vet 606
68 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน vet 654
69 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม vet 706
70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับศิษย์เก่า จาก Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม vet 587
71 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 542
72 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน vet 770
73 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ คณบดีจาก Faculty of Veterinary Medicine จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) ประเทศบังคลาเทศ vet 894
74 Welcome to Seminar “Veterinary Education” by Professor Dr. Ahasanul Hoque vet 667
75 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22 vet 772
76 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan vet 644
77 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 708
78 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย vet 723
79 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จากต่างประเทศ vet 658
80 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ SEAOHUN ณ ประเทศเวียดนาม vet 702
 
Page 4 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th